Kính cường lực ghép film màu

Độ dày kính: Dày 11,52mm – 13,52mm – 15,52mm – 17,52mm – 21,52mm
Loại kính: Kính Cường lực Ghép Film màu ( màu đen – màu xám – màu xanh – màu vàng – màu đỏ – màu trắng….)