Sunglass đồng hành thiện nguyện miền núi 2019

Ngày 07-09-2019, Công Ty CP ĐT Sunglass cùng các doanh nghiệp nhôm kính Đà Nẵng đã kết hợp với chi cục Thuế Cẩm Lệ thực hiện thành công chuyến thiện nguyện về vùng đồng bào miền núi. Trong đó:
Điểm A: Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.
Điểm B: Trường dân tộc nội trú Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My.